cover-image

 Detacheren vs. ZZP 

Detacheren vs. ZZP
Werkgevers 13 Sep 2023 door Sanne van Houtert

In de dynamische wereld van zorg en welzijn staan instellingen voortdurend voor de uitdaging om in deze krappe arbeidsmarkt toch dienstroosters rond te krijgen binnen de budgetten, en daarnaast hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan cliënten. Het komt regelmatig voor dat we in gesprek zijn met zorginstellingen die dringend extra personeel nodig hebben, maar vasthouden aan het beleid om geen gebruik te maken van detachering, maar wel volop inzetten op zzp-inzet (via een bemiddelingsbureau). Maar waarom eigenlijk?

In deze blog duiken we dieper in dit vraagstuk, en onthullen we waarom detachering met de intentie tot overname van de medewerker niet alleen de continuïteit en kwaliteit van zorg verbetert, maar ook nog eens kosten effectiever is.

1. Continuïteit van zorg

Zorgmedewerkers die via een detacheringsbureau worden ingehuurd, hebben doorgaans een grotere beschikbaarheid voor langere duur ten opzichte van de zzp’er. Zo ook medewerkers die via Robin op detacheringsbasis ingezet wordt. Ons credo luidt namelijk dat we bemiddelen naar vaste banen.

Met detacheringsinzet via Robin kun je rekenen op een medewerker die volledig commitment geeft aan zijn/haar functie bij jouw zorgorganisatie. Immers, vanuit beide partijen is uitgesproken dat het wenselijk is dat vanuit de detacheringsperiode een duurzame arbeidsrelatie voortvloeit.

Het gebeurt vaker dat zzp’ers voor het eerst binnen een nieuwe organisatie komen te werken, en zonder enige voorkennis aan de dienst beginnen. Natuurlijk gaat dit heel vaak goed, maar we horen ook regelmatig signalen dat het in sommige gevallen om essentiële voorkennis gaat die een zorgmedewerker moet weten voordat hij/zij aan een dienst begint en deze goed kan doorlopen. Wat zijn (non verbale) signalen die de zorgmedewerker moet opmerken? Wat zijn specifieke wensen van een cliënt? En heel eerlijk: hoe zou jij het vinden om iedere keer door iemand anders gewassen te worden? Jezelf iedere keer letterlijk bloot te moeten geven aan een nieuw persoon? Of binnen een beschermd wonen locatie te wonen, maar je niet écht thuis te voelen omdat er telkens iemand nieuws in jouw huis is?

De intentie is om met de inzet van een medewerker op detacheringsbasis een langdurig, duurzaam dienstverband te laten ontstaan. Daarom ontstaat er over het algemeen meer draagvlak onder collega’s om te investeren in een goede inwerkperiode. Zo krijgen beide partijen ook de kans om elkaar écht te leren kennen. Een investering met een positief effect op efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening voor de lange termijn, een vast gezicht voor cliënten waar ze van op aankunnen omdat ze weten dat de medewerker weet wie de mens achter de cliënt is en beter kan inspelen op specifieke behoeften.

2. Kostenbeheersing

In 2022 is het percentage zzp’ers in de zorg maar liefst met 30% toegenomen*, en dit was niet het eerste jaar dat er sprake was van een stijging. Niet voor niets hebben de ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Financiën een convenant getekend samen met de zorgsector en Belastingdienst met als doel deze stijging terug te dringen.

Zelf vinden we het erg fascinerend als zorginstellingen aangeven enkel gebruik te maken van zzp inzet en niet open te staan voor een detacheringsconstructie, met als hoofdreden het bijkomende kostenplaatje. Tuurlijk, wanneer je ervoor kiest een zzp’er in te zetten (zonder tussenkomst van een bureau) vervalt de btw plicht en levert het een voordeel op voor de korte termijn. Echter, wanneer je kijkt naar de langere termijn komt er toch wel degelijk een kantelpunt. Robin biedt organisaties namelijk de mogelijkheid om gedetacheerde medewerkers na een afgesproken periode kosteloos een eigen dienstverband aan te bieden.

En is de algemene opvatting dat detacheringsinzet duur is wel terecht? Omdat Robin waarde hecht aan openheid en transparantie geven we je graag meer uitleg over en inzicht in de opbouw van een uurtarief van een gedetacheerde medewerker tijdens een gesprek. Ik ben erg benieuwd, ben je nu nog steeds van mening dat detachering met intentie om de medewerker in eigen dienst over te nemen duurder is dan inzet van een zzp’er?

3. Kwaliteitsborging

Begin 2023 heeft De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de bel getrokken over het aantal meldingen van diplomafraude en valse vog’s**. In bijna alle gevallen gaat het om zorgverleners die zich als zzp’er hebben aangeboden via een bemiddelingsbureau.

Robin draagt zorg voor het gehele werving- en selectie traject van de gedetacheerde medewerker. Dit betekent dat wij naast één of meerdere intakes, afhankelijk van de functie en onderlinge afspraken, ook een referentie en diploma check doen en zorg dragen voor de VOG aanvraag.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we up-to-date zijn over de gelende wet- en regelgeving. Om die reden beschikken onze Recruitment Business Partners allen over een SEU-diploma en heeft Robin haar backoffice uitbesteed aan backoffice dienstverlener PRO HRM. Door gebundelde kennis en behaalde keurmerken ben je als zorgorganisatie verzekerd van een deskundige partner.

Ben jij naar aanleiding van het lezen van deze blog benieuwd hoe Robin een bijdrage kan leveren aan toevoeging van personeelscapaciteit binnen jouw organisatie? Of heb jij aanvullende vragen waar je graag eens over zou sparren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door je gegevens hieronder achter te laten, of contact met mij op te nemen via e.delhez@robinzorg of 06-18598419.

* Bron: https://nos.nl/artikel/2464288-zorginstellingen-willen-af-van-zzp-ers-balans-is-zoek

** Bron: https://nos.nl/artikel/2464703-fors-meer-gefraudeerd-met-diploma-s-en-vog-s-in-zorg

cover-image

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.